Arthec

PL

ENG

PEARL

REZULTATY

Strona: Rezultaty

ArThec

Żadna z konkurencyjnych metod nie pozwala na odbudowę materiału użytego w pełnowartościowej tkance szklistej chrząstki

Biologiczne rozwiązania autologiczne opierają się na zawiesinach mezenchymalnych komórek macierzystych, zawiesinach chondrocytów, przeszczepach chrząstki i kości, mozaikach oraz odkładaniu się chondrocytów w błonach 3D.

Competitive solutions

None of the existing solutions allows for the transplantation of autologous material with a larger, uniform, solid, close to native surface

ArTHEC

REZULTATY METODY PEARL

Light microscopy

Cell proliferation under vehicle conditions with appropriate supplementation within 2 and 14 days from the start of the procedure.  Top row: supplementation A, bottom row: supplementation B.

Status:
Opracowano proces wytwarzania produktu (ATMP).

Mikroskopia świetlna

Ilustracja procesu wypełniania przestrzeni pomiędzy dwoma połączonymi kawałkami tkanki

Mikroskopia konfokalna

Konstrukt złożony z dwóch kawałków tkanki, połączonych nową strukturą zawierającą żywe, funkcjonalne chondrocyty (niebieskie – jądra komórkowe, czerwone – mitochondria, zielone – kolagen).

ELISA (enzyme immunoassay)

Confirmation of the preservation of the phenotype by chondrocytes present in the product.